บางทีความเหงาก็ทำให้เกิดอยากถ่ายภาพอะไรสักอย่าง +_+