บางทีมองท้องฟ้าแล้วถ่ายรูปก็เหมือนได้ปล่อยใจให้ล่องลอยไปอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Comment