บ้านปานนี่ทริปตอนที่ 1 (ตลาดดอนหวาย)

เริ่มต้นที่ปั้มอย่างเช่นเคย จากนั้นมุ่งหน้าสู่ตลาดดอนหวายเพื่อหาเสบียงเล็กน้อย (จริงๆ…) รูปจะท่ะยอย…ท่ะยอยเด้อ ตอนนี้ขอนอนก่อง…