เกาะช้างมีน้ำตกอยู่ สี่…ห้า…หก ..แห่ง น้ำตกคลองพลูเป็นแห่งนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเหมือนกัน ช่วงที่ไปก็เป็นช่วงปลาย ก.ย. ปลายฝนต้นหนาว น้ำค่อนข้างมากแต่อากาศเย็นใช้ได้ถ้าลงคงมีตะคริวขึ้นล่ะงานนี้ ^^

ตั้ม Avatar

ตั้ม ศิริชัย

เป็นฟรีแลนซ์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อิสระ สนใจปรัชญาและแนวคิดต่าง เพื่อใช้ชีวิตและการทำงาน มีความชอบถ่ายรูป อ่านหนังสือ เขียนบล็อกเป็นงานอดิเรก ปัจจุบันผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เมมโมเอท

Leave a Comment