เอารถของเล่นมาถ่ายขำๆแสงแดดยายามเย็นมันสวยงามนวลตาจับใจนัก