ในวันที่ฉันต้องเดินทางอีกครั้ง

เกิดเป็นคน เป็นคนโดยธรรมชาติ จึงออกตามหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ ตามจังหวะชีวิต. “ปล่อยวางชีวิต ปล่อยใจไปพักผ่อน”

Leave a Comment