วัดแต่ละภาครูปแบบหลายหลาย คิดในใจหากเมืองไทยไม่มีวัดคงดูแปลกๆ ยังไงไม่รู้ ยิ่งเดินดูรอบๆแต่ล่ะแห่งสวยงามอย่าบอกใคร ยิ่งวัดแถวนอกเมืองด้วยแล้วเก่าแก่ดูมีมนต์ขลังทีเดียว

วัดหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง

วัดน้ำฮู

วัดกลาง

วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

Leave a Comment